Dr med. Piotr Paluszek

Specjalista angiolog (chorób naczyń)
Specjalista chorób wewnętrznych
W trakcie specjalizacji z kardiologii
 
Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – studia ukończone w 2002r.
W latach 2002-2003 staż podyplomowy w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.
W latach 2003-2005 studia doktoranckie z zakresu immunologii klinicznej.
W latach 2005-2014 zatrudniony w Oddziale Klinicznym Chorób Serca i Naczyń KSS im Jana Pawła II w Krakowie.
Od 2014 roku pracuje w Oddziale Chirurgii Naczyniowej z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych w KSS  im. Jana Pawła II w Krakowie.
 
2005-2010 specjalizacja z chorób wewnętrznych (Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń KSS im Jana Pawła II w Krakowie) zakończona egzaminem specjalizacyjnym  w 2011 roku.
2011–2013 specjalizacja z angiologii (Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SPSK im Andrzeja Mielęckiego ŚUM w Katowicach) zakończona egzaminem specjalizacyjnym w 2014 roku.
Od 2014 roku realizuje specjalizację z kardiologii (Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej KSS im Jana Pawła II w Krakowie).
Doktor nauk medycznych (obrona pracy doktorskiej w 2017 roku, z wyróżnieniem).
 
Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (od 2006 roku). Członek Polskiego Towarzystwa Angiologicznego (od 2012 roku).
Autor i współautor kilkunastu prac oryginalnych, opublikowanych w polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych.
Autor i współautor kilkudziesięciu doniesień naukowych prezentowanych na krajowych i międzynarodowych kongresach.
 
 
Szczególne zainteresowania:
1. Leczenie interwencyjne (angioplastyka balonowa, angioplastyka z zastosowaniem stentów):
- tętnic dogłowowych (szyjnych, kręgowych, podobojczykowych)
- tętnic trzewnych, nerkowych
- tętnic kończyn górnych i dolnych (biodrowych, udowych, naczyń podudzia)
- tętnic wieńcowych
2. Diagnostyka inwazyjna układu naczyniowego (angiografia, koronarografia, badania ultrasonografii wewnątrznaczyniowej)
3. Diagnostyka nieinwazyjna układu naczyniowego: ultrasonografia tętnic i żył, interpretacja badań obrazowych naczyniowych (angio-CT, angio-MRI) badanie echokardiograficzne

 

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ U LEKARZA