Lek. med. Monika Augustyn

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000 r.). Staż podyplomowy odbyła w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie. Od 2002 roku zatrudniona w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie w Klinice Chorób Wewnętrznych i Oddziale Gastroenterologii. Pracuje też w przyszpitalnej Poradni Gastroenterologicznej, gdzie wykonuje badania endoskopowe ( gastroskopia, kolonoskopia). W 2008 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2011 gastroenterologii.

Specjalizacje

gastroenterologia, choroby wewnętrzne

Staże i szkolenia

kursy endoskopowe

kurs ultrasonograficzny

kurs żywienia

Członkostwo w towarzystwach lekarskich

Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne

Znajomość języków obcych

angielski

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ U LEKARZA