Badania USG

                           

Nazwa badaniaCena
USG piersi 180 PLN
USG jamy brzusznej 180 PLN
USG tarczycy 180 PLN
USG węzłów chłonnych 180 PLN
USG ślinianek (dzieci) 180 PLN
USG tkanek miękkich (dzieci) 180 PLN
USG miednicy mniejszej (dzieci) 180 PLN
USG stawów biodrowych (niemowlęta) 180 PLN
USG przezciemiączkowe (niemowlęta) 180 PLN
USG stawu i struktury okołostawowej 330 PLN
(dwóch stawów 360 PLN*)
USG Doppler naczyń żylnych kończyn dolnych
jednostronnie
200 PLN
USG Doppler naczyń żylnych kończyn dolnych
obustronnie
300 PLN
USG Doppler tętnic kończyn górnych lub dolnych jednostronnie 200 PLN
USG Doppler tętnic kończyn górnych lub dolnych obustronnie 300 PLN
USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych 250 PLN
ECHO serca 170 PLN

 

 *symetrycznie (np. stawów kolanowych)