Badania USG

                           

Nazwa badaniaCena
USG piersi 150 PLN
USG jamy brzusznej 150 PLN
USG tarczycy 150 PLN
USG węzłów chłonnych 150 PLN
USG ślinianek (dzieci) 150 PLN
USG tkanek miękkich (dzieci) 150 PLN
USG miednicy mniejszej (dzieci) 150 PLN
USG stawów biodrowych (niemowlęta) 150 PLN
USG przezciemiączkowe (niemowlęta) 150 PLN
USG stawu i struktury okołostawowej 250 PLN
(dwóch stawów 300 PLN*)
USG Doppler naczyń żylnych kończyn dolnych
jednostronnie
150 PLN
USG Doppler naczyń żylnych kończyn dolnych
obustronnie
250 PLN
USG Doppler tętnic kończyn górnych lub dolnych jednostronnie 150 PLN
USG Doppler tętnic kończyn górnych lub dolnych obustronnie 250 PLN
USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych 200 PLN
ECHO serca 150 PLN

 

 *symetrycznie (np. stawów kolanowych)