Dr n. med. Magdalena Celińska-Lӧwenhoff

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego  (1999 r.). Staż podyplomowy odbyła w krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim w latach 1999-2001. Studia doktoranckie ukończyła w Klinice Alergii i Immunologii II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ (2004 r.). Pracuje jako starszy asystent w Oddziale Klinicznym Kliniki Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz jako nauczyciel akademicki w II Katedrze Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizacje

 • Specjalizacja w zakresie alergologii  (2013 r.)
 • Specjalizacja w zakresie immunologii klinicznej (2010 r.)
 • Specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych  (2007 r.)

Staże i szkolenia

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (2013 r.)
 • Immunoterapia (2011 r.)
 • Diagnostyka i leczenie chorób o podłożu immunologicznym (2010 r.)
 • 10th ETRO Advanced Teaching Course on Thrombosis (2009 r.)
 • Staże kliniczne: Pediatric Gastroenterology, Clinical Hematology and Pediatric Genetics, University of Rochester School of Medicine, Strong Memorial Hospital, Rochester, NY, Stany Zjednoczone (1999 r.)
 • Staż kliniczny Westfӓlische Wilhelms-Universitӓt, Klinik und Poliklinik – Innere Medizin A, Mϋnster, Niemcy (1998 r.)
 • Staż naukowy w zakresie problematyki krzepnięcia krwi i genetyki medycznej, University Medical Center Utrecht, Department of Haematology, Holandia (1997)

Członkostwo w towarzystwach lekarskich

 • Towarzystwo Internistów Polskich
 • European Society for Clinical Investigation
 • International Society on Thrombosis and Haemostasis
 • Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
 • Polskie Towarzystwo Alergologiczne

 Znajomość języków obcych

Angielski (w stopniu zaawansowanym), niemiecki (w stopniu średnio-zaawansowanym), francuski (w stopniu podstawowym).

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ U LEKARZA