Pakiety (WIZYTA + BADANIE USG)

ORTOPEDACena
Konsultacja ortopedyczna i usg stawu 250 PLN
Konsultacja ortopedyczna i 2 x usg stawu 300 PLN
KARDIOLOGCena
Konsultacja kardiologiczna i echo serca (pierwsza wizyta) 220 PLN
Konsultacja kardiologiczna i echo serce (kolejna wizyta) 200 PLN
Konsultacja kardiologiczna i usg tętnic szyjnych (pierwsza wizyta) 220 PLN
Konsultacja kardiologiczna i usg tętnic szyjnych (kolejna wizyta) 200 PLN
GINEKOLOGCena
Konsultacja ginekologiczna i USG 200 PLN