Dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka

Studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła dyplomem w roku 1998. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2003 roku. W roku 2005 uzyskała specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych, 2009 hipertensjologii, a następnie w 2013 z kardologii w systemie czteroletnim. Obecnie asystentka w I Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, adiunkt w I Klinice Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Collegium Medicum UJ. Od 2002 roku prowadzi zajęcia z propedeutyki chorób wewnętrznych i kardiologii w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców Collegium Medicum UJ.

Specjalizacje

choroby wewnętrzne, hipertensjologia, kardiologia

Staże i szkolenia

Szkolenie z Echokardiografii 3D LUMC, Lejda, Holandia (2013 r.)

Kurs echokardiografii zaawansowanej – zastosowanie echokardiografii 3D oraz ocena odkształcenia komory - pod Patronatem I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2013 r.)

Szkolenie z echokardiografii International Academy of Medical Ultrasound 4D Echo & Multidimensional Imaging, Wiedeń (2010 r.)

Szkolenie z echokardiografii wewnątrzsercowej, European Surgical Institute in Hamburg-Norderstedt (2010 r.)

Hypertension and Cardiovascular Rehabilitation Unit, Department of Molecular and Cardiovascular Research, University of Leuven KULeuven, Leuven, Belgium: staż naukowy z zakresu statystyki i genetyki medycznej, udział w przygotowaniu bazy danych międzynarodowego programu European Project on Genes in Hypertension (2003 r.)

Letnia Szkoła Nadciśnienia Tętniczego Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Praga (2000 r.) Department of Cardiology Southmead Hospital Medical School Unit, Bristol UK: staż kliniczny na Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Oddziale Gastrologii (1997 r.) Hypertension and Cardiovascular Rehabilitation Unit, Department of Molecular and Cardiovascular Research, University of Leuven KULeuven, Leuven, Belgium (1997 r.)

Department of Cardiology Clinica Medica I, University of Padova, Padova, Italy (1996 r.)

Staż naukowy z zakresu statystyki medycznej i udział w przygotowaniu metaanalizy prac z genetyki nadciśnienia tętniczego

Nagrody i wyróżnienia

Akredytacja I stopnia w zakresie echokardiografii Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2013 r.)

Tytuł „Clinical Hypertension Specialist” przyznawany przez Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (2013 r.)

Członkostwo w towarzystwach lekarskich

European Association of Cardiovascular Imaging (od 2013 r.)

European Society of Cardiology (od 2004 r.)

European Society of Hypertension (od 2000 r.)

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (od 1999r.): członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego (od 2012 r.) oraz członek zarządu Oddziału Krakowskiego (od 2012 r.) Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (od 1999 r.): członek ‘Klubu 30’ (od 2003 r.), Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Chorób Serca u Kobiet oraz Sekcji Kardiologii Sportowej

Znajomość języków obcych

angielski (zaawansowany), francuski (średnio zaawansowany), rosyjski( podstawowy)

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ U LEKARZA