lek. Lilla Sieradzka-Patykiewicz

Specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii.

Doświadczenie zawodowe:
° Klinika Chorób Wewnętrznych, Oddział Gastroenterologii  5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie,
° Poradnia Gastrologiczna

Zajmuje się między innymi diagnostyką i leczeniem następujących schorzeń:
◦ nieswoiste choroby jelit
° choroba Leśniowskiego-Crohna
° wrzodziejące zapalenie jelita grubego
° choroba wrzodowa żołądka
° celiakia
° cholestatyczne choroby wątroby