Procedury diagnostyczno-zabiegowe

Nazwa proceduryCena
Dermatoskopia w cenie konsultacji
Krioterapia zmian powierzchownych 100 PLN *
Elektrokoagulacja zmian powierzchownych 100 PLN *
Spirometria 50 PLN **
Spirometria z próbą rozkurczową 80 PLN
Testy alergologiczne skórne - alergeny wziewne - punkt 10 PLN
Testy alergologiczne skórne - alergeny wziewne – panel 120 PLN
Testy alergologiczne skórne - alergeny pokarmowe - punkt 10 PLN
Testy alergologiczne skórne - alergeny pokarmowe - panel 120 PLN
Testy alergologiczne - testy płatkowe (standaryzowane) - panel 24 alergenów 200 PLN
Testy alergologiczne - testy płatkowe (standaryzowane) - panel 36 alergenów 300 PLN
Testy alergologiczne ze środkiem znieczulenia miejscowego 250 PLN
Immunoterapia swoista (odczulanie) - podanie jednej szczepionki 50 PLN
Immunoterapia swoista (odczulanie) - podanie dwóch szczepionek 60 PLN
Wypisanie recept (podczas konsultacji specjalistycznej bezpłatnie) 40 PLN
EKG z opisem 50 PLN ***
EKG bez opisu 40 PLN
Punkcja stawu 100 PLN
Blokada stawu 100-300 PLN
Nieinwazyjny test oddechowy zakażenia Helicobacter pylori 220 PLN
   


* usunięcie każdej kolejnej zmiany skórnej podczas jednego zabiegu 50 PLN
** bezpłatnie podczas konsultacji alergologicznej
*** bezpłatnie podczas konsultacji kardiologicznej