Od 2019 roku specjalizuje się w zakresie neurologii dziecięcej w Klinice Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Samodzielnie pełni dyżury całodobowe. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej, Europejskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej, czy Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej.

Aktywnie uczestniczy w zjazdach i konferencjach dotyczących chorób układu nerwowego u dzieci, prezentuje oryginalne prace Wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w kierunku Logopedii. Prowadzi badania kliniczne z zakresu leczenia padaczki i migren u dzieci.

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ U LEKARZA