Szanowni Państwo,

informujemy, że Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa stosuje najwyższe standardy ochrony Państwa danych osobowych i danych szczególnych. Poniżej udostępniamy najistotniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych. Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części RODO wskazujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych i danych szczególnych jest Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Godebskiego 55a, 31-999 Kraków, z którym można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: na ww. adres
 • przez pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie: (12) 353 55 55; 664 007 799

Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W innych sprawach nie związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować zapytania do Państwa opiekuna z Działu Obsługi Klienta pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele i podstawy przetwarzania

 1. Państwa dane są przetwarzane w celu udzielenia, w siedzibie Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu, rezerwacji terminu konsultacji lub zabiegu, prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, prac badawczo – rozwojowych w zakresie badań klinicznych (dotyczy tylko pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych) oraz do przesyłania korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b), a także ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenia wymienione w pkt. „Odbiorcy danych osobowych”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 3. Dane są przetwarzane również w celu umożliwienia korzystania z fanpage’u Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na portalu Facebook na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa występuje jako Administrator danych osobowych wyłącznie w stosunku do swojego profilu Facebook i informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą sposobu przetwarzania wyłącznie przez Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Niezależnie od tego Administratorem Państwa danych osobowych jest serwis Facebook i przetwarza on dane osobowe niezależnie od Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Więcej na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w serwisie Facebook znajdziecie Państwo na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Administrator danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa stosuje w siedzibie monitoring wizyjny. W związku z czym Państwa dane są przetwarzane również w powyższym celu na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w stosunku do danych niebędących danymi szczególnymi,
 2. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z art. 23 a ust.1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, w stosunku do szczególnych kategorii danych osobowych tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, dane dotyczące zdrowia.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane są przetwarzane przez personel Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym świadczącym usługi na rzecz Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w zakresie: usług medycznych, badań laboratoryjnych, księgowości, usług prawnych, usług związanych z ochroną danych osobowych, usług informatycznych, usług archiwizacyjnych oraz niszczenia dokumentów.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przetwarza dane osobowe na terenie Unii Europejskiej i może przekazać Państwa dane do państwa trzeciego (przekazanie danych do państwa trzeciego dotyczy tylko pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych).

Okres przechowywania danych

Poza okresami przetwarzania danych wynikający z przepisów prawa w celach określonych w pkt. „Cele i podstawy przetwarzania” Państwa dane będą przechowywane przez Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w celach archiwalnych (okres przechowywania dokumentacji medycznej wynika z przepisów prawa). W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

 1. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z praw, o których mowa w zd. 1 należy doręczyć do Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa stosowny wniosek, który można złożyć w recepcji w placówce medycznej Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przy ul. Tadeusza Szafrana 5D/u2, u4, u5, 30-363 Kraków lub skierować na adres Godebskiego 55a, 31-999 Kraków przesyłką poleconą (nazwa firmy). Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa udziela dostępu do danych lub poprawia dane niezwłocznie od dnia zgłoszenia.
 2. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. W ramach prawa do przenoszenia danych, możecie Państwo wnioskować o uzyskanie skanów dokumentacji, na której znajdują się Państwa dane osobowe lub dane wrażliwe lub żądać przesłania przez Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ww. danych bezpośrednio do innego administratora.
 3. W dowolnym momencie, możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych na cele marketingowe. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej na recepcji Centrum Medycznego PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, skierować na adres Godebskiego 55a, 31-999 Kraków przesyłką poleconą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. niezwłocznie, po otrzymaniu sprzeciwu, zaprzestanie przetwarzać Państwa dane, których sprzeciw dotyczy.
 4. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Państwa danych osobowych i danych szczególnych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie będzie podejmowało zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.

Informacje o wymogu/dobrowolności podanych danych

Warunkiem udzielenia świadczeń przez Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest podanie przez Państwa danych osobowych i danych szczególnych oraz wypełnienie zgody pacjenta.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez Administratora Danych Osobowych dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Państwa tożsamości. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Administratora Danych Osobowych. W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie może odmówić udzielenia Państwu świadczenia zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty.

Zgromadzone przez Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa dane osobowe i dane szczególne są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Centrum Medyczne Plejady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zostały określone w naszej Polityce Prywatności https://www.plejady.com.pl/polityka-prywatnosci.

Szanowni Państwo,

informujemy, że Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa stosuje najwyższe standardy ochrony Państwa danych osobowych i danych szczególnych. Poniżej udostępniamy najistotniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych. Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części RODO wskazujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych i danych szczególnych jest Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Godebskiego 55 a, 31-999 Kraków, z którym można się kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: na ww. adres,
 2. przez pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 3. telefonicznie: (12) 353 55 55; 664007799.

Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Źródło otrzymania danych

Państwa dane pochodzą od pracodawców, kontrahentów, których Państwo reprezentujecie, jak również ze źródeł publicznych, w tym stron internetowych.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, ponieważ są Państwo osobami wskazanymi do kontaktu dla nas u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać Państwa dane, aby:

 1. kontaktować się z Państwem w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Państwa pracodawcą/podmiotem, który reprezentujecie, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/ współpracownikami) – art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 2. kontaktować się z Państwem w kontekście współpracy biznesowej między nami, a firmą, którą Państwo reprezentujecie. W ramach takiej relacji biznesowej będziemy między innymi wysyłać informacje reklamowe/ wizerunkowe. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie naszego usprawiedliwionego interesu - art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Państwo możecie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie,
 3. bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym Państwo pracujecie, lub który reprezentujecie, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane są przetwarzane przez personel Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym świadczącym usługi na rzecz Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na podstawie zawartej umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami w zakresie: księgowości, usług prawnych, usług związanych z ochroną danych osobowych, usług informatycznych, usług archiwizacyjnych oraz niszczenia dokumentów.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przetwarza dane osobowe na terenie Unii Europejskiej i może przekazać Państwa dane do państwa trzeciego (przekazanie danych do państwa trzeciego dotyczy tylko osób kontaktowych wskazanych w ramach współpracy w zakresie badań klinicznych).

Okres przechowywania  danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Państwa pracodawca/podmiot, który Państwo reprezentujecie, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy lub też do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli Państwo jesteście przedstawicielem potencjalnego Klienta.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Aby skorzystać z powyższych praw, mogą Państwo skontaktować się z nami lub z naszym IOD.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie będzie podejmowało zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Centrum Medyczne Plejady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zostały określone w naszej Polityce Prywatności https://www.plejady.com.pl/polityka-prywatnosci.