Szanowni Państwo,

informujemy, że Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa stosuje najwyższe standardy ochrony Państwa danych osobowych i danych szczególnych. Poniżej udostępniamy najistotniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych. na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części RODO wskazujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych i danych szczególnych jest Centrum Medyczne PLEJADY
 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Godebskiego 55a, 31-999 Kraków,
 3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu z Państwa opiekunem z Działu Obsługi Klienta. Wskazujemy dane kontaktowe do osoby, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Warunkiem udzielenia świadczeń przez Centrum Medyczne PLEJADY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest podanie przez Państwa danych osobowych i danych szczególnych oraz wypełnienie zgody pacjenta.
 5. Państwa dane są przetwarzane w celu udzielenia, w siedzibie Centrum Medyczne PLEJADY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu, rezerwacji terminu konsultacji lub zabiegu, prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, prac badawczo – rozwojowych w zakresie badań klinicznych (dotyczy tylko pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych) oraz do przesyłania korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. b, a także ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. Państwa dane są przetwarzane przez personel Centrum Medyczne PLEJADY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa i mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym świadczącym usługi na rzecz Centrum Medyczne PLEJADY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w zakresie: księgowości, usług prawnych, badań laboratoryjnych, usług informatycznych, usług archiwizacyjnych oraz niszczenia dokumentów.
 7. Centrum Medyczne PLEJADY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przetwarza dane osobowe na terenie Unii Europejskiej i może przekazać Państwa dane do państwa trzeciego. (przekazanie danych do państwa trzeciego dotyczy tylko pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych).
 8. Poza okresami przetwarzania danych w celach określonych w pkt 5 Państwa dane będą przechowywane przez Centrum Medyczne PLEJADY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w celach archiwalnych a w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania.
 9. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania. w celu skorzystania z praw, o których mowa w zd. 1 należy doręczyć do Centrum Medyczne PLEJADY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa stosowny wniosek, który można złożyć na recepcji w placówce medycznej Centrum Medyczne PLEJADY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przy ul. Tadeusza Szafrana 5D/u2, u4, u5, 30-363 Kraków lub skierować na adres ul. Godebskiego 55a, 31-999 Kraków przesyłką poleconą (nazwa firmy). Centrum Medyczne PLEJADY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa udziela dostępu do danych lub poprawia dane niezwłocznie od dnia zgłoszenia.
 10. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. w ramach prawa do przenoszenia danych, możecie Państwo wnioskować o uzyskanie skanów dokumentacji, na której znajdują się Państwa dane osobowe lub dane wrażliwe lub żądać przesłania przez Centrum Medyczne PLEJADY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ww. danych bezpośrednio do innego administratora.
 11. W dowolnym momencie, możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych na cele marketingowe. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej na recepcji Centrum Medycznego PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, skierować na adres ul. Godebskiego 55a, 31-999 Kraków przesyłką poleconą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. niezwłocznie, po otrzymaniu sprzeciwu, zaprzestanie przetwarzać Państwa dane, których sprzeciw dotyczy.
 12. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wniosek o cofnięcie zgody należy złożyć w formie pisemnej na recepcji Centrum Medycznego PLEJADY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa lub skierować na adres ul. Godebskiego 55a, 31-999 Kraków przesyłką poleconą.
 13. Zgromadzone przez Centrum Medyczne PLEJADY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa dane osobowe i dane szczególne są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 14. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Centrum Medyczne PLEJADY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Państwa danych osobowych i danych szczególnych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.