Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 Szanowni Państwo,

informujemy, że Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa stosuje najwyższe standardy ochrony Państwa danych osobowych i danych szczególnych. Poniżej udostępniamy najistotniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych. Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części RODO wskazujemy, że:

 

Warunkiem udzielenia świadczeń przez Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest podanie przez Państwa danych osobowych i danych szczególnych oraz wypełnienie zgody pacjenta.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych i danych szczególnych jest Centrum Medyczne PLEJADY
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
z siedzibą w Krakowie, ul. Godebskiego 55a, 31-999 Kraków, z którym można się kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. telefonicznie: (12) 353 55 55; 664 007 799

 

Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W innych sprawach niezwiązanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować zapytania do Państwa opiekuna z Działu Obsługi Klienta pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane są przetwarzane w celu udzielenia, w siedzibie Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu, rezerwacji terminu konsultacji lub zabiegu, prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, prac badawczo – rozwojowych w zakresie badań klinicznych (dotyczy tylko pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych) oraz do przesyłania korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b), a także ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane są przetwarzane również w celu umożliwienia korzystania z fanpage’u Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na portalu Facebook na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa występuje jako Administrator danych osobowych wyłącznie w stosunku do swojego profilu Facebook i informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą sposobu przetwarzania wyłącznie przez Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Niezależnie od tego Administratorem Państwa danych osobowych jest serwis Facebook i przetwarza on dane osobowe niezależnie od Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Więcej na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w serwisie Facebook znajdziecie Państwo na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation. Administrator danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa stosuje w siedzibie monitoring wizyjny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z czym Państwa dane mogą być przetwarzane również w powyższym celu.

 

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane są przetwarzane przez personel Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym świadczącym usługi na rzecz Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w zakresie: księgowości, usług prawnych, usług związanych z ochroną danych osobowych, badań laboratoryjnych, monitoringiem, usług informatycznych, usług archiwizacyjnych oraz niszczenia dokumentów.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przetwarza dane osobowe na terenie Unii Europejskiej i może przekazać Państwa dane do państwa trzeciego. (przekazanie danych do państwa trzeciego dotyczy tylko pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych).

 

Okres przechowywania danych

Poza okresami przetwarzania danych w celach określonych w pkt. „Cele i podstawy przetwarzania” Państwa dane będą przechowywane przez Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w celach archiwalnych a w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania.

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

  • Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z praw, o których mowa w zd. 1 należy doręczyć do Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa stosowny wniosek, który można złożyć na recepcji w placówce medycznej Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przy ul. Tadeusza Szafrana 5D/u2, u4, u5, 30-363 Kraków lub skierować na adres ul. Godebskiego 55a, 31-999 Kraków przesyłką poleconą (nazwa firmy). Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa udziela dostępu do danych lub poprawia dane niezwłocznie od dnia zgłoszenia.

  • Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. W ramach prawa do przenoszenia danych, możecie Państwo wnioskować o uzyskanie skanów dokumentacji, na której znajdują się Państwa dane osobowe lub dane wrażliwe lub żądać przesłania przez Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ww. danych bezpośrednio do innego administratora.

  • W dowolnym momencie, możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych na cele marketingowe. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej na recepcji Centrum Medycznego PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, skierować na adres ul. Godebskiego 55a, 31-999 Kraków przesyłką poleconą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. niezwłocznie, po otrzymaniu sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzać Państwa dane, których sprzeciw dotyczy.

  • W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Państwa danych osobowych i danych szczególnych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu w następujących sytuacjach. Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie będzie podejmowało zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.

 

Informacje o wymogu/dobrowolności podanych danych

Zgromadzone przez Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa dane osobowe i dane szczególne są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zostały określone w naszej Polityce Prywatności.